Дистанційне навчання


Домашнє завдання  на 29 тиждень навчання (16.03.2020-20.03.2020)№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№8
Українська мова
Вимова звуків.
Наголос
І. П. Ющук
Параграфи 23,26, вправи №115-118, 130-132
№2
Українська мова
Види складнопідрядних речень. Розділові знаки в складному реченні.
О. Авраменко
Параграф30,31, 40,
Завдання 5, ст.97;2,3, ст..131
№3
Українська мова
Ускладнені прості речення
О. Авраменко
Параграфи 35-38,вправи №2,3,4,ст..110,111, тести наст.116
№16
Українська мова
Неповні і односкладні речення
О. Авраменко
Параграфи 26, 27, вправи №2,3,ст.86


                                                      Українська література
 Домашнє завдання :
Гр №2: Читати новелу Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"( тема та ідея твору)
Група №3: Читати твір О. Довженка "Зачарована Десна"(жанр, тема та ідея твору)
Група №9 : Стилі та напрями сучасного літературного процесу. Постмодернізм.
Група №16:Читати новелу Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"( тема та ідея твору)                Домашнє завдання  на 30 тиждень навчання (23.03.2020-27.03.2020)


№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання»;
( Завдання виконати в зошиті)

№8
Українська мова
Наголос. Основні правила наголошування слів.
Нормативний наголос.

І. П. Ющук
Підготувати інформаційний виступ на тему «Можливості українського наголосу»;
Написати есе на тему «Наголос – душа слова»;
№2
Українська мова
Речення з різними видами зв`язку.
 Розділові знаки в ньому.

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.

О. Авраменко
Параграф 41,42
Завдання 2,3, ст 136; Тестові завдання №5,  ст.137
№3
Українська мова
Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених
-     звертаннями;
-     однорідними членами речення;
-     відокремленими означеннями, прикладками, обставинами;
-       вставними словами і реченнями.

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.


О. Авраменко
Параграфи 37,38,39,вправи №2,3,4,ст.115.116 тестові завдання на ст.122
№16
Українська мова
Складне речення. Види складного речення

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.

О. Авраменко
Параграфи 30,31 вправи №2,3,4 ст.96,97.
Тестові завдання №5 , ст. 97.
  Українська література
 Домашнє завдання  на 30 тиждень навчання (30.03.2020-27.03.2020)
:
Гр №2: Новела Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"( Характеристику образів записати в зошит) Презентація

Група №3: Осип Турянський«Поза межами болю»Презентація
Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. ( читати твір , тему та ідею твору записати в зошит)
Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів...»
Коротко про митця.( Читати  та аналізувати поезії)Презентація

Група №16:Сучасна українська література. ( написати повідомлення в зошит на тему "Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження".)

 Домашнє завдання  на 31 тиждень навчання

 (30.03.2020-3.04.2020)

Українська мова 


№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№8
Українська мова
Варіантне наголошування слів.
Українська мова
І. П. Ющук

Вправи № 135,136
Підготуватись до контрольної роботи
№2
Українська мова
Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі
Пунктуаційний аналіз
Основні ознаки тексту
Українська мова
О. Авраменко
Параграф 32, 43,53, 54
Завдання:
2, 3, 4,ст.101;
2,3,4,ст..145;
 5 ст.193
№3
Українська мова
Складне речення. Види складного речення
Українська мова
О. Авраменко
Параграфи 30,31
Вправи: №2,3,4 ст.96,97.
Тестові завдання №5 , ст. 97.
№16
Українська мова
Синтаксичні норми літературної мови.
Інтонування різних видів простих іскладних речень.
Українська мова
О. Авраменко
Параграфи 52, 40, 41.
Вправи№2,3,4ст.187.
Тестові завдання №5 , ст. 132
:
Украінська література
Гр №2:Павло Загребельний . Загальна характеристика історичної прози  Презентація
(читати роман "Диво  П, Загребельного , з 'ясувати історичну основу та художній вимисел  у романі )

Група №3: Еміграційна література .Євген Маланюк 
(читати та аналізувати поезії  "Під чужим небом", "Стилет чи стилос".
Іван Багряний .Основні віхи життя і творчості митця.  Презентація
"Тигролови"як український пригодницький роман 
(читати роман "Тигролови", записати проблематику твору в зошит)

Група №16:Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990рр..Презентація
(підготувати повідомлення на тему"Сучасні часописи та альманахи") 


Немає коментарів:

Дописати коментар