Дистанційне навчання


Домашнє завдання  на 37 тиждень навчання

 (11.05.2020-15.05.2020) 


№ групи
Предмет
Тема
Завдання
17
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ З ПАСАЖИРАМИ

Перше враження. Основні помилки при формуванні першого враження: вищості, привабливості, ставлення до нас.
№3
Українська література
Павло Загребельний. Загальна характеристика історичної прози.
№3
Українська література
Роман «Диво « Павла Загребельного. Історична основа та художній вимисел.
Читати роман.
№3
Українська література
Сучасна українська література. Історико -культурна картина літератури кінця 20- поч.. 21 ст.
№3
Українська література
Історико -культурна картина літератури кінця 20- поч.. 21 ст.
№3
Українська література
Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990рр..Презентація
№3
Українська література
  Бесіда про твори, вивчені впродовж року. 
(Повторити пройдений матеріал)
Контрольна робота.
Створити власний буктрейлер на ваш улюблений твір з укр. літератури і надіслати мені на пошту tetanakontar@gmail.com

№3
Українська література
Підсумковий урок
---------------- 

  Домашнє завдання  на 36 тиждень навчання

 (04.05.2020-08.05.2020)

(Запитання та виконані завдання відправляйте на електронну пошту tetanakontar@gmail.com) 





№ групи
Предмет
Тема
Завдання
17
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ З ПАСАЖИРАМИ

Маніпулювання. Маніпулятивні засоби боротьби в конфлікті.

№3
Українська література
Василь Стус. Поет як символ незламного духу. Загальний огляд творчості
 Опрацювати біографію В. Стуса.Читати вірші В. Стуса.Презентація
№3
Українська література
Поезія Стуса- зразок «стоїстичної» поезії у світовій ліриці
Читати вірші В. Стуса.Вірші.Тести
№3
Українська література
Проза 2 половини  20 ст. Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О. Гончара – романтика.
Опрацювати біографію О. Гончара
№3
Українська література
Новела- засторога  «Залізний острів»
Читати новелу «Залізний острів»Аудіокнига
№3
Українська література
Григір Тютюнник . Коротко про письменника. Новела « Три зозулі з поклоном»
Опрацювати біографію Г. Тютюнника.Читати новелу  « Три зозулі з поклоном»    Презентація.Тести

Домашнэє завдання  на 29 тиждень навчання (16.03.2020-20.03.2020)

(Запитання та виконані завдання відправляйте на електронну пошту tetanakontar@gmail.com)

№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№8
Українська мова
Вимова звуків.
Наголос
І. П. Ющук
Параграфи 23,26, вправи №115-118, 130-132
№2
Українська мова
Види складнопідрядних речень. Розділові знаки в складному реченні.
О. Авраменко
Параграф30,31, 40,
Завдання 5, ст.97;2,3, ст..131
№3
Українська мова
Ускладнені прості речення
О. Авраменко
Параграфи 35-38,вправи №2,3,4,ст..110,111, тести наст.116
№16
Українська мова
Неповні і односкладні речення
О. Авраменко
Параграфи 26, 27, вправи №2,3,ст.86


                                                      Українська література
 Домашнє завдання :
Гр №2: Читати новелу Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"( тема та ідея твору)
Група №3: Читати твір О. Довженка "Зачарована Десна"(жанр, тема та ідея твору)
Група №9 : Стилі та напрями сучасного літературного процесу. Постмодернізм.
Група №16:Читати новелу Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"( тема та ідея твору)



                Домашнє завдання  на 30 тиждень навчання (23.03.2020-27.03.2020)


№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання»;
( Завдання виконати в зошиті)

№8
Українська мова
Наголос. Основні правила наголошування слів.
Нормативний наголос.

І. П. Ющук
Підготувати інформаційний виступ на тему «Можливості українського наголосу»;
Написати есе на тему «Наголос – душа слова»;
№2
Українська мова
Речення з різними видами зв`язку.
 Розділові знаки в ньому.

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.

О. Авраменко
Параграф 41,42
Завдання 2,3, ст 136; Тестові завдання №5,  ст.137
№3
Українська мова
Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених
-     звертаннями;
-     однорідними членами речення;
-     відокремленими означеннями, прикладками, обставинами;
-       вставними словами і реченнями.

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.


О. Авраменко
Параграфи 37,38,39,вправи №2,3,4,ст.115.116 тестові завдання на ст.122
№16
Українська мова
Складне речення. Види складного речення

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.

О. Авраменко
Параграфи 30,31 вправи №2,3,4 ст.96,97.
Тестові завдання №5 , ст. 97.
  Українська література
 Домашнє завдання  на 30 тиждень навчання (30.03.2020-27.03.2020)
:
Гр №2: Новела Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"( Характеристику образів записати в зошит) Презентація

Група №3: Осип Турянський«Поза межами болю»Презентація
Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. ( читати твір , тему та ідею твору записати в зошит)
Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів...»
Коротко про митця.( Читати  та аналізувати поезії)Презентація

Група №16:Сучасна українська література. ( написати повідомлення в зошит на тему "Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження".)

Домашнє завдання  на 31 тиждень навчання

 (30.03.2020-3.04.2020)

Українська мова 


№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№8
Українська мова
Варіантне наголошування слів.
Українська мова
І. П. Ющук

Вправи № 135,136
Підготуватись до контрольної роботи
№2
Українська мова
Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі
Пунктуаційний аналіз
Основні ознаки тексту
Українська мова
О. Авраменко
Параграф 32, 43,53, 54
Завдання:
2, 3, 4,ст.101;
2,3,4,ст..145;
 5 ст.193
№3
Українська мова
Складне речення. Види складного речення
Українська мова
О. Авраменко
Параграфи 30,31
Вправи: №2,3,4 ст.96,97.
Тестові завдання №5 , ст. 97.
№16
Українська мова
Синтаксичні норми літературної мови.
Інтонування різних видів простих іскладних речень.
Українська мова
О. Авраменко
Параграфи 52, 40, 41.
Вправи№2,3,4ст.187.
Тестові завдання №5 , ст. 132
:
Украінська література
Гр №2:Павло Загребельний . Загальна характеристика історичної прози  Презентація
(читати роман "Диво  П, Загребельного , з 'ясувати історичну основу та художній вимисел  у романі )

Група №3: Еміграційна література .Євген Маланюк 
(читати та аналізувати поезії  "Під чужим небом", "Стилет чи стилос".
Іван Багряний .Основні віхи життя і творчості митця.  Презентація
"Тигролови"як український пригодницький роман 
(читати роман "Тигролови", записати проблематику твору в зошит)

Група №16:Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990рр..Презентація
(підготувати повідомлення на тему"Сучасні часописи та альманахи") 


Домашнє завдання  на 32 тиждень навчання

 (06.03.2020-10.04.2020)


Украінська література

Гр №2:Сучасна українська література . ОглядЛітература елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990рр..Презентація

(підготувати повідомлення на тему"Сучасні часописи та альманахи") 



Група №3: Українська література 2 пол. 20 ст.Нова хвиля відродження укр. літератури.
"Шістдесятництво як явище культурологічне і соціальнеПрезентація.Фільм
(Підготувати повідомлення на тему)


Група №16:Бесіда про твори, вивчені впродовж року.



Українська мова 
№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№8
Українська мова
Контрольна робота
Українська мова
І. П. Ющук

Повторити пройдений матеріал
№2
Українська мова
Зміст і будова тексту.
Тексти різних стилів.
Стилістичні особливості синтаксису.
Українська мова
О. Авраменко
Параграф 19,20.52
Завдання:
2,3,4,ст.64;
6,ст..65;
 5 ,6ст.188
Виконати контрольну роботу(тести)
№3
Українська мова
Синтаксична синонімія.
Синтаксичні норми літературної мови.
Інтонування різних видів простих іскладних речень.

Українська мова
О. Авраменко

Параграфи 52, 40, 41.
Вправи№2,3,4ст.187.
Тестові завдання №5 , ст. 132
№16
Українська мова
Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі
Пунктуаційний аналіз
Основні ознаки тексту
Українська мова
О. Авраменко
Параграф 32, 43,53, 54
Завдання:
2, 3, 4,ст.101;
2,3,4,ст..145;
 5 ст.193

Домашнє завдання  на 33 тиждень навчання

 (13.03.2020-17.04.2020)

Українська література



Група №3: 
 Василь Симоненко. Творча біографія митця.Традиційність його лірики.Образ України .Презентація.Тести 

. (Читати  і аналізувати поезії "Ти знаєш ,що ти - людина, "Лебеді материнства", " Задивляюсь у твої зіниці"")

Дмитро Павличко .Основні відомості про поета, перекладача.Громадянські мотиви лірики.
(Читати  і аналізувати поезію "Два кольори")Презентація.Тести  


Іван Драч . Невтомний шукач нового змісту.Презентація
(Читати  і аналізувати твір "Балада про соняшник"")


Група №16   Бесіда про твори, вивчені впродовж року. 
(Повторити пройдений матеріалонтрольна робота 


                                                                       Українська мова 


№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання

№16
Українська мова
Зміст і будова тексту.

Українська мова
Параграф 19,20.
Завдання:
2,3,4,ст.64;
6,ст..65;

№3
Українська мова
Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі
Пунктуаційний аналіз
Основні ознаки тексту
Українська мова
Параграф 32, 43,53, 54
Завдання:
2, 3, 4,ст.101;
2,3,4,ст..145;
 5 ст.193.


Домашнє завдання  на 34 тиждень навчання

 (20.03.2020-24.04.2020)


Українська література

Група №3: 
Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка,митця.Збірка інтимної лірики митця" Цю жінку я люблю" Тестові завдання
Опрацювати біографію письменника. Читати вірші.
Ліна Костенко.Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю.  Презентація
(Опрацювати біографію поетеси.)
Пейзажна і філософська лірика Ліни Костенко. Презентація.Тести
(Читати вірші .)

                         Українська мова 

№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№3
Українська мова
Зміст і будова тексту.
Тексти різних стилів.

Українська мова
Параграф 19,20.
Завдання:
2,3,4,ст.64;
6,ст.65;


ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ З ПАСАЖИРАМИ

Гр. №17 
  Поняття спілкування. Процес комунікацій. . Соціальний стереотип. Міжособистісні відносини.
 Структура, функції та засоби спілкування з пасажирами
Визначення поняття „спілкування”.
 Засоби спілкування: мова, інтонація, жести, міміка, відстань. Невербальні засоби спілкування.Презентація

Домашнє завдання  на 35 тиждень навчання

 (27.04.2020-01.05.2020)


ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ З ПАСАЖИРАМИ

Гр. №17. Етикет провідника. Маніпулювання. Маніпулятивні засоби боротьби в конфлікті.Конспект


Українська література
Група №3: 
Ліна Костенко. Історико- фольклорна основа твору "Маруся Чурай"  Презентація
( Читати 1, 2 розділ історичного роману)
"Маруся Чурай" .Духовне життя нації крізь трагічну історію  кохання.БУКТРЕЙЛЕР
 ( Читати 3,4, 5 розділ роману)
Центральні проблеми твору : митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.Аудіокнига .Тести
 (Читати твір до кінця, характеристика образів  записати у зошит)
Розвиток мовлення : Написання листа Марусі Чурай. 
( Написати лист )
Українська мова


№ групи
Предмет
Тема
Підручник
Автор підручника
Завдання
№3
Українська мова
Тексти різних стилів.

Стилістичні особливості синтаксису.
Українська мова

«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  Авраменко О. М.


Параграф 19,20.52

Завдання:

2,3,4,ст.64;

6,ст..65;

 5 ,6ст.188

Виконати контрольну роботу(тести)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар